Bonprix babykleding

Een reëel explosiegevaar blijft bestaan ​​in geval van afstoffen van andere soorten luchtstof. Dit kunnen dan houtstof, fijn steenkoolstof of poederverf zijn. Een grote concentratie fijne stofkorrels van verschillende oorsprong kan immers in een explosie terechtkomen. Ontsteking zal zeker leven als gevolg van open vuur, elektrische vonken, elektrostatische stromingen of machineonderdelen die tot een hoge temperatuur worden verhit.

Om het risico op explosie en explosie te minimaliseren, zijn ontstoffingsinstallaties nuttig.De hoogste efficiëntie van ontstoffingsinstallaties wordt geleverd door lokale afzettingen, die de vorm kunnen aannemen van zelfdragende armen, zuigmonden of kappen, die zich verzamelen nabij de bron van vervuiling. Elk aggregaat van stof zou op regelmatige basis moeten leven, zodat ik niet gepakt word en het stof opnieuw kan bezinken. De stofbak moet regelmatig worden geleegd.

Stofinstallaties vereisen ondubbelzinnige informatie met atex. Er worden ventilatoren en filters geïnstalleerd die voldoen aan de toepasselijke normen. De atex-installatie in de standaardversie keert terug van explosiepanelen met een explosieveilig filter. Filters kunnen één of herbruikbaar zijn.De explosie van stof in de constructie betekent dat het membraan wordt getrokken, explosieve gassen worden zodanig in de atmosfeer vrijgelaten dat het geen schade aan het filter nadert.

Optionele apparatuur voor stofafzuiging kan gedoofde vonkwegen zijn of nieuwe vonkblussystemen in de installatieruimte met behoud van kooldioxide. Terugstroomkleppen moeten gegevens zijn over ventilatiekanalen die aan het filter worden geleverd. De taak van de dempers is om de verspreiding van vlammen in de installatie te beschermen.