Certificaat 21

De uitgangspunten van de Europese Gemeenschap

Het precieze antwoord op de vraag "wat is een CE-certificaat?" hangt samen met de oplossing van de uitgangspunten van het zijn van een Europese Unie. Er wordt gesteld dat de reden voor haar werk drie beginselen zijn: het vrije verkeer van goederen, vrouwen en geld. Om de bovenstaande beginselen ten uitvoer te leggen, hebben de EU-lidstaten besloten alle belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en bovendien een gemeenschappelijk beleid vastgesteld in contact met niet-EU-partners. Op de communautaire markt is hierdoor een uitwisselingsgebied gecreëerd, vergelijkbaar met een uitwisselingsgebied dat ruimte in de kracht van één land gebruikt. Het kreeg de naam van de uniforme lokale markt of de gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke Europese markt en het plaatsen van materialen op de markt

Een van de dikste problemen die samenhangen met handel tussen landen zijn nationale vereisten voor de groep en productveiligheid. In elk land waren er verschillende patronen en waarden die significant waren verdeeld over verschillende landen. De producent, die ik mijn eigen resultaten in de volgende landen wilde verkopen, moest elke keer aan persoonlijke eisen voldoen. Om handelsbelemmeringen weg te nemen, moesten deze verschillen worden opgeheven. Normen met betrekking tot de handel in goederen konden niet worden afgeschaft. Daarom was een goede oplossing om de waarden binnen de hele gemeenschap te verenigen, dankzij welke handelsuitwisseling onderhevig was aan deze individuele vereisten.

In de beginfase werd geprobeerd regels van de EU te reguleren met betrekking tot bepaalde kwaliteit van artikelen en goederen. Het advies over de aanzienlijke mate van complexiteit en tijdrovende processen is verlaten.

De oplossing was om een ​​vereenvoudigde toevoeging aan de kwestie van technische harmonisatie te creëren. De basisveiligheidseisen voor specifieke productgroepen zijn gedefinieerd, die noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd voordat de te koop aangeboden goederen of materialen op de interne Europese markt worden gebracht.

Ondernemers van buiten de EU, die een artikel in het verkeer moeten brengen voor een communautaire verkoop, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten elkaar ontmoeten om aan hun EU-kwaliteitsvoorschriften en -regels te voldoen. Het is aan hen om dit feit te tonen.

Geharmoniseerde normen zijn gecreëerd, waardoor ondernemers weten welke basisvereisten moeten worden gesteld. Het is niet altijd verplicht om deze regels te gebruiken. Ondernemer om op een speciale manier te bewijzen dat zijn gebruik nuttig is voor verkeer op de communautaire markt.

Ce-certificaat - verklaring van de fabrikant

Ce-markering is net zo nieuw als de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan bepaalde eisen van de regels die ervoor zorgen.Is op de hoogte van het symbool van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger. Bevestigt dat het product is ontstaan ​​in overeenstemming met de gebruikelijke vereisten in de richtlijnen voor een specifiek product. Dat leeft dan individuele of enkele andere richtlijnen.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van overeenstemming en de werking van minimale veiligheidsvoorschriften voor een product met het CE-merkteken.

Het CE-certificaat wordt verzameld op basis van de Poolse aansprakelijkheid van de fabrikant of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Dit volgt na het aantonen dat het product voldoet aan de basisvereisten van de richtlijn. Om dit feit vast te stellen, wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd en na een positieve verificatie wordt een conformiteitsverklaring afgegeven. De conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen rijk zijn in verhouding tot het risico dat afhankelijk is van de eigenschappen van een bepaald product. Hoe groter het risico van tekenen van fruit, hoe dieper het is, hoe veel procedures moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger. In individuele gevallen is het noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van een tiental communautaire normen.