Eu richtlijn over hernieuwbare energiebronnen

De EU-Atex-richtlijn beschrijft de basisvereisten waaraan alle producten moeten voldoen die in potentieel explosieve omgevingen worden gebruikt. Verwante normen functioneel met informatie specificeren specifieke vereisten. Als onderdeel van interne regelgeving georganiseerd in individuele lidstaten, worden eisen gedefinieerd die niet zijn vastgelegd in de richtlijn of door interne normen. Interne voorschriften kunnen niet verschillen van de bepalingen van de richtlijn en evenmin kunnen ze terugkomen op het aanscherpen van de eisen die door de richtlijn worden opgelegd.

https://neoproduct.eu/nl/goji-cream-een-effectieve-natuurlijke-anti-rimpelcreme-tegen-tekenen-van-veroudering/

De Atex-richtlijn is gepresenteerd in onderhoud om het risico te minimaliseren dat afhankelijk is van de toepassing van enig effect op de gebieden waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan.De fabrikant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen of een bepaald product wordt beoordeeld op naleving van de atex-normen en voor het aanpassen van een bepaald artikel aan de huidige regels.Atex-goedkeuring is vereist voor producten die geacht worden in een explosiegevaarlijke zone te zijn. In het begin is de gevarenzone het gebied waar mengsels worden gemaakt, gebruikt of opgeslagen die, vermengd met lucht, explosieve mengsels kunnen vormen. In het bijzonder wordt de school van dergelijke stoffen gedefinieerd als: vloeistoffen, gassen, stof en ontvlambare vezels. Er kunnen dan bijvoorbeeld benzines, alcoholen, waterstof, acetyleen, kolenstof, houtstof, zinkstof zijn.Een explosie treedt op wanneer een groot deel van de energie afkomstig van een effectieve ontstekingsbron in een explosieve atmosfeer terechtkomt. Nadat het vuur is ingezet, keert het terug naar een explosie, wat een enorme bedreiging is voor de menselijke groei en gezondheid.